اخبار اخبار

برای کسب نظر متخصصان

انتشار اسناد پشتیبان توسعه خدمات فضای مجازی کودکان

پیرو اعلام قبلی وزیر ارتباطات، اسناد پشتیبان سند حمایتی و برنامه اقدام توسعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان منتشر شد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تدوین سند حمایتی کودک و نوجوان، اسناد پشتیبانی آن را به منظور کسب نظر متخصصان و فعالان این حوزه، منتشر می‌کند.

این اسناد پشتیبان در ۳ عنوان سند مطالعات تطبیقی در توسعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان ، سند مطالعات میدانی در توسعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان و سند ابزارهای کنترل والدین منتشر شده است که در نشانی https://www.ict.gov.ir/fa/newsagency/20355  قرار دارد.

وزارت ارتباطات اعلام کرد که تمام کسانی که در این حوزه فعالیت دارند و یا خدمتی ارائه کرده‌اند که در اسناد مذکور دیده نشده‌است و یا پیشنهادات و انتقاداتی دارند؛ می‌توانند نظرات خود را از طریق پست الکترونیک پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به آدرس Cop@itrc.ac.ir اعلام کنند.

منبع: روابط عمومی پژوهشگاه

تصاویر مرتبط
تاریخ انتشار مطلب: 06 آبان 1396
بازدید ها: 194