اخبار اخبار

دبیر شورای فضای مجازی گفت

اشخاص حقیقی و حقوقی در فضای مجازی احراز هویت می‌شوند

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اهمیت سامان‌دهی نظام هویت در فضای مجازی، گفت: باید تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی برای فعالیت در فضای مجازی احراز هویت شوند.

سید ابوالحسن فیروز آبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، در بازدید از سازمان ثبت احوال کشور گفت: یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های فضای مجازی کشور بحث هویت است و باید تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی برای فعالیت در فضای مجازی احراز هویت شوند.

وی با اشاره به اینکه شورای عالی فضای مجازی کشور به دنبال ساماندهی نظام احراز هویت در فضای مجازی است، افزود: تا زمانی که احراز هویت اشخاص در فضای مجازی ساماندهی نشود بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌ها در این فضا ناقص خواهد ماند و این مهم اتفاق نمی‌افتد مگر با همکاری تمامی دستگاه ها و به خصوص سازمان ثبت احوال که به عنوان اصلی‌ترین مرکز باید در این زمینه فعالیت کند.

فیروزآبادی با بیان اینکه احراز هویت برای اجرای دولت الکترونیک نیز جزو الزامات محسوب می‌شود تصریح کرد: در صورتی که تا سال ۱۳۹۷ این پروژه به سرانجام برسد، هر ایرانی برای استفاده از خدمات اجتماعی در فضای مجازی باید هویت هوشمند داشته باشد و در غیر این صورت نمی‌توانند از خدمات بانکی، درمانی، مسافرتی و ... استفاده کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: بسیاری از کشورها برای ایجاد دولت‌ها و شهرهای هوشمند وزارتخانه تاسیس کردند و در ایران نیز اختصاص کارت هوشمند به شهروندان از پروژه های بزرگ ملی کشور است در صورتی که مردم کارت هوشمند داشته‌باشند دولت می‌تواند طرح‌ها و خدمات مطلوب‌تری را ارائه دهد.

منبع: خبرگزاری مهر

تصاویر مرتبط
تاریخ انتشار مطلب: 23 آبان 1396
بازدید ها: 829