تاریخچه تاریخچه

این اداره کل در مرداد ماه سال 1391 با رویکرد توسعه و به کارگیری نرم افزارهای بومی و آزاد / متن باز در کشور و نیز حمایت از تولید محتوای دیجیتال ایجاد شد. همچنین با توجه به وظایف محوله به این اداره کل از نیمه دوم سال 1395 در خصوص چند برابر کردن محتوای بومی ، مدیریت و اجرای پروژه های این حوزه برعهده این اداره کل می باشد. همچنین در خصوص اطلاع رسانی و در دسترس قرار دادن مستندات و نتایح اقدامات در حوزه محوله اقدامات لازم برنامه ریزی و اجرا می شود.