تماس با ما

اداره كل حمايت از توسعه نرم افزارهاي کاربردی بومي و محتواي شبكه

نشانی : تهران ، پایین تر از پل سید خندان ، سازمان فناوری اطلاعات ایران  كدپستی:1631713931

تلفن :

88386307

88115998

email : sds@ito.gov.ir

اداره كل حمايت از توسعه نرم افزارهاي کاربردی بومي و محتواي شبكه
حداقل 40 کاراکتر درج نمایید .

اداره كل حمايت از توسعه نرم افزارهاي کاربردی ، بومی و محتواي شبكه بر روی نقشه