خدمات الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران خدمات الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران

درگاه شناسنامه خدمت
ارزیابی و اعتباربخشی متقاضیان فعالیت در حوزه آموزشی، مشاوره، ممیزی و صدور گواهینامه در نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات (نما)
درگاه واحد دولت هوشمند و درکاه های استانی

پایش شاخص های زیر ساختی فناوری اطلاعات و ارتباطات

کد : 13061712000

پست الکترونیک بومی

تدوین استاندارد ها و ضوابط فنی و اجرایی فناوری اطلاعات

کد : 13061400000

ثبت شناسه شیء

فراهم کردن و توسعه زیرساخت های دسترسی آزاد به اطلاعات

کد : 13091713000

صدور گواهی فعالیت آزمایشگاه ها در حوزه ارزیابی محصولات و خدمات فناوری اطلاعات

کد : 13061401000

 
زیرساخت تبادل اطلاعات و استعلامات دولت
مدیریت آدرس های Ip و شماره های AS

امداد و هماهنگی عملیات رایانه ای

کد : 13061711000

ارائه خدمات کسب و کارهای نوپای فاوا

کد : 13061714000

آموزش و اطلاع‌رساني دولت الكترونيكي
چهارچوب ملی تعامل پذیری دولت و معماری سازمانی

تامین خدمات کارپوشه ملی ایرانیان

کد : 13091716000

مدیریت فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیک

کد : 13061402000

مدیریت و راهبری شبکه ملی اطلاعات

کد : 13061717000

مدیریت و راهبری فنی مراکز داده دولت

کد : 13061715000

 
درگاه گروه مطالعات امنیت  
مرورگر بومی ساینا  
درگاه اطلاع رسانی گذر به IPV6  
مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت  
سامانه دفتر ثبت امضای الکترونیک  
اداره كل حمايت از توسعه نرم افزارهاي كاربردي بومي و محتواي شبكه