اخبار اخبار

در کارگاه یک‌روزه

بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای سرمایه‌گذاری آی‌سی‌تی

کارگاه «فرصت‌ها، تهدیدها و چالش‌های سرمایه‌گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات» برگزار می‌شود.

دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات در نظر دارد کارگاهی را با عنوان «فرصت‌ها، تهدیدها و چالش‌های سرمایه‌گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات»، با هدف آشنایی مدیران ارشد و کارشناسان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برگزار کند.

این کارگاه در روز دوشنبه 26 شهریورماه 96‌ به بررسی اهمیت و ضرورت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و ارائه تعاریف و روش‌های سرمایه‌گذاری خارجی در بسترهای قانونی و مقرراتی سرمایه‌گذاری خارجی در کشور می‌پردازد.

از سوی دیگر سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و مشوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی و تبیین فرایند سرمایه‌گذاری خارجی در این کارگاه معرفی می‌شود. ارائه تعریف و فهرستی از فرصت سرمایه‌گذاری خارجی و از همه مهم‌تر بازاریابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی از دیگر موضوعاتی است که در این کارگاه ارائه می‌شود.

در این کارگاه، آغاز مشارکت و شکل‌گیری پروژه سرمایه‌گذاری خارجی و نحوه اخذ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی برای بهره‌مندی از حمایت‌ها و مزایای قانونی، بررسی و تبیین نقش دولت در نظارت و راهبری پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی و مراقبت‌های پس از آن و نیز رفع موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این کارگاه در سالن شهید قندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با مشارکت مرکز نوسازی و تحول اداری این وزارتخانه برگزار می‌شود.

منبع: وزارت ارتباطات

تصاویر مرتبط
تاریخ انتشار مطلب: 20 شهریور 1396
بازدید ها: 180